Ana səhifə

Bütün narkomanlar istifadəni dayandırır. Bəziləri buna həyatda ikən nail olur.

Biz sizə narkomaniyanın sadə və ödənişsiz üsulunu təklif edirik.

+994 (50) 232 52 82

Birlik

Biz, sağalan asıllılar, narkotiklərdən təmiz qalmaqda bir-birimizə kömək və dəstək üçün mütəmadi olaraq toplantılara yığışırıq.

“Anonim Narkomanlar” Beynəlxalq Birliyi 1953-cü ildə yaranıb.

Azərbaycanda ilk qrupun toplantısı 2015-ci ildə keçirilib.

2016-cı il üçün olan məlumata əsasən dünyanın 139 ölkəsində 67000-dən çox toplantılar keçirilib.

Сообщество

Мы, выздоравливающие зависимые, которые регулярно собираются для того, чтобы помогать друг другу оставаться чистыми.

Международное сообщество «Анонимрные Наркоманы» существует с 1953 года.

Первая группа в Азербайджане провела собрание в 2015-ом году.

Сегодня в 139 странах мира проводится более 67000 собраний.

Toplantılar

Yaşından, milliyyətindən, seksual oriyentasiyasından, əqidəsindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəs bizə qatıla bilər.

AN toplantıları narkotikdən bezmiş hər bir asıllının yolunu gözləyir.

Fərq etmir haradan gəlmişik, hansı tərbiyə almışıq, nə ilə məşğuluq – AN qapıları bizim üçün açıqdır.

Собрания

Присоединиться к нам может каждый, независимо от возраста, национальности, сексуальной ориентации, убеждений, религии или отсутствия таковой.

Собрания АН приветствуют любого зависимого, для которого наркотики стали серьезной проблемой.

Неважно, откуда мы пришли, какое получили воспитание, и чем мы занимаемся — двери АН открыты для нас.

Məqsəd

Bütün “Anonim Narkomanlar” qrupların yalnız bir əsas məqsədi var – əziyyət çəkən hər asıllıya narkotikdən azad həyatın yolunu göstərməkdir.

60 ildən artıqdır ki, biz tam əminliklə deyirik – hər bir asıllı narkotiklərdən azad ola bilər, istifadə etmək istəyindən xilas ola bilər, sağlam və səadətlə dolu həyata yol tapa bilər.

Цель

У каждой группы сообщества «Анонимные Наркоманы» есть лишь одна главная цель — предоставить информацию о возможности выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости.

Уже более 60 лет опыт Анонимных Наркоманов подтверждает — любой, совершенно любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и найти новый путь в жизни.

Proqram

Bir asıllının o biri asıllıya köməyi və dəstək olmağı əvəzolunmaz terapevtik dəyərdir.

Biz – qeyri-peşəkar birliyik və Anonim Narkomanların köməyi ilə narkotiksiz yaşayan asıllıların sağalmaq üçün istifadə etdikləri bütün vasitələrdən əsirgəmirik.

Anonim Narkomanların On İki Addım kimi tanınan prinsiplərin sayəsində bizim sağalmamız mümkün oldu.

Программа

Помощь одного зависимого другому обладает ни с чем не сравнимой терапевтической ценностью.

Мы — непрофессиональное сообщество и используем все, что помогает выздоравливать другим зависимым, которые с помощью Анонимных Наркоманов научились жить без наркотиков.

Наше выздоровление стало возможным благодаря принципам, известным как Двенадцать Шагов Анонимных Наркоманов.

İştirak

«Anonim Narkomanlar” Birliyinin üzvü olmaq üçün təkcə bir şərt var: narkotik istifadəsinə son qoymaq istəyidir.

Biz başqa təşkilatların tərkibinə daxil deyilik, üzvlük və ya birliyə qəbul haqqını ödəmirik, heç kimə zəmanət və ya vəd vermirik. Biz heç bir siyasi, dini və ya hüquq-mühafizə təşkilatları ilə bağlı deyilik, heç kim heç vaxt bizə nəzarət etmir.

AN Birliyində iştirak pulsuzdur!

Hər birimiz öz ağrımız ilə sağal-maq hüququ qazanmışıq.

Участие

Единственным условием для членства в Анонимных Наркоманах является желание прекратить употребление.

Мы не входим в состав других организаций, не платим ни вступительных, ни членских взносов, не подписываем гарантий и никому не даем никаких обещаний.

Мы не связаны ни с одной политической, религиозной или правоохранительной организацией, никто и никогда не осуществляет за нами надзор.

Участие в сообществе АН бесплатно!

Каждый из нас уже заплатил за право выздоравливать своей собственной болью.

Din

“Anonim Narkomanlar” – dini yox, mənəvi proqramdır. Hər kəsin şəxsi İlahi Quvvəyə inam hüququ var və bu hüquqda heç bir hiylə, gizli tövsiyələr yoxdur.

Bu o deməkdir ki, AN Birliyinə gələn asıllıların müxtəlif dinləri, konfessiyaları ola bilər, eləcə də, onlar ateist və ya aqnostik ola bilərlər.

Религия

Анонимные Наркоманы — это духовная, но не религиозная программа. Право на Бога в своем собственном понимании является общим для всех, в нем не кроется никаких хитростей.

Это означает, что в сообщество АН приходят зависимые, имеющие самые различные вероисповедания и представляющие широкий круг конфессий, а также атеисты и агностики.

+994 (50) 232 52 82